Home / Niou (Deva King) Mausoleum Rinno-ji Taiyuin Niomon Gate
837/1040

Niou (Deva King) Mausoleum Rinno-ji Taiyuin Niomon Gate

Share on Facebook
nikko-rinoji-taiyuin-niomon-gate-01.jpg

Niou (Deva King) Mausoleum Rinno-ji Taiyuin Niomon Gate

Tagsbuddhist temple, nikko, rinno-ji
Albums

 Powered by Piwigo